Martin Jentzen

Jag arbetar som fristående konsult med strategiska skogsbruksfrågor och naturnära skogsbruk. Framförallt handlar det om utbildning och frågor kring långsiktig förvaltning av skog.

Jag driver bland annat bolaget Verde Veritas AB tillsammans med Jonas Rosenlind. Vi sammarbetar dessutom med andra företag inom området för samhällsplanering och naturvård varför vi kan erbjuda olika typer av stöd och helhetslösningar för processen kring målformulering och strategiska beslut rörande skog och skogsbruk.

 

I december 2014 gav jag och mina medförfattare Erik Kullgren och Eva-Lotta Hultén ut boken Skogspraktikan. Avsikten med den är att ge en bakgrund och förklaring till varför det finns goda skäl att tillämpa ett annat skogsbruk än det som nu dominerar. Vi försöker också att beskriva hur skogsekosystem fungerar och de olika aktörer och samspel som finns inom skogsbrukssektorn och varför det nu ser ut som det gör. För den intresserade finns det också en del handfasta råd för att komma igång med ett skogsbruk i större samklang med natur och skogsägarens mål och ekonomi. Boken finns att köpa hos nätbokhandlare och kan även beställas via vanliga bokhandlare.

Valet av vilken typ av skogsbruk som är lämpligt att bedriva beror på vilka behov och grundläggande värderingar man har som skogsägare och förvaltare av naturresursen skog. Dessa behov och värderingar kan efter identifiering omvandlas till konkreta mål. De mål som kan och bör formuleras omfattar samtliga aspekter av skogen som ekosystem och brukandet av den. Dessa mål ser i praktiken olika ut för varje skogsägare och har avgörande betydelse för valet av skötselfilosofi i stort och i förlängningen för de praktiska åtgärderna i skogen.

Kontakta mig gärna för vidare information om målformuleringsprocessen eller för att t.ex. beställa en föreläsning om skog, skogsbruk, miljö och ekonomi.

E-post: martin@jentzen.se | Telefon 0734-172290

Länkar:

Silvaskog