Martin Jentzen



För tillfället håller jag i ett delmoment om skogsekologi inom Yrkeshögskolans utbildning Viltförvaltare med fördjupning ekosystemtjänster, och är kursansvarig för utbildningen Hållbart skogsbruk på din mark vid Sommenbygdens folkhögskola.   


Andra arbetsområden är olika förvaltnings- och skötselplaner med inriktning på såväl skogsbruk som annan markanvändning i skog. Ofta innefattar den här typen av uppdrag någon form av målbildsanalys utifrån skogsägarens behov och värderingar samt de förutsättningar skogen ger. Dessa diskussioner handlar ofta om allt från ekologi till ekonomi. Detta för att bättre se vilka skötselåtgärder eller övergripande förvaltningsstrategier som är lämpliga.

Jag arbetar som fristående konsult med huvudsaklig inriktning på naturnära skogsbruk.

Jag har en skogsingenjörsexamen( SLU 2002) och har tidigare arbetat vid Skogsstyrelsen och som virkesinköpare under några år. Med tiden har dock mitt intresse mer kommit att riktas mot skogsekologi och naturnära skogsbruk. Inom detta område har jag inhämtat mycket kunnande från mina tyska kollegor.


Uppdragen handlar numera framförallt om olika typer av utbildning kring kopplingen mellan skogens ekologi och brukandet av den. Uppdragen ser olika ut och omfattar allt från föredrag, utbildningsdagar, kortare kurser och längre engagemang.  De rent praktiska arrangemangen kring dessa kurser etc. hanteras normalt av mina uppdragsgivare.


I området Bohuslän - Dalsland är jag även inköpare/representant för Bohustimmer AB.

Det handlar då för min del främst om olika hyggesfria eller naturnära avverkningar och olika former

av naturvårdshuggningar. Besök gärna Bohustimmers hemsida för att se hela företagets utbud.


Jag är även involverad i utvecklingen av företaget Plockhugget AB som har till syfte att underlätta handel med virke från skogsägare som bedriver naturnära eller hyggesfritt skogsbruk. Vi arrangerar även kurser inom området för naturnära skogsbruk. 

Kontakta mig gärna för vidare information eller för att diskutera uppdrag eller sammarbeten.

E-post: martin@jentzen.se | Telefon +46(0)734-172290

I december 2014 gav jag och mina medförfattare Erik Kullgren och Eva-Lotta Hultén ut boken Skogspraktikan. Avsikten med den är att ge en bakgrund och förklaring till varför det finns goda skäl att tillämpa ett ekologiskt anpassat skogsbruk. Vi försöker också att beskriva hur skogsekosystem fungerar och de olika aktörer och samspel som finns inom skogsbrukssektorn och varför det nu ser ut som det gör. För den intresserade finns det också en del handfasta råd för att komma igång med ett skogsbruk i större samklang med natur och skogsägarens mål och ekonomi. Boken finns att köpa hos nätbokhandlare och kan även beställas via vanliga bokhandlare.

Utbildningsdag i fält, Tiveden. Foto Kajsa Grebäck